خیر، ثبت سفارش امکان پذیر نیست ولی امکان اطلاع رسانی در صورت تأمین محصول و اضافه شدن آن به سایت وجود دارد.